Chudé trvalé následky úrazu již nejsou třeba

Chudé trvalé následky úrazu již nejsou třeba
Publikováno 18.07.2022

Nepředvídatelné situace jsou rozhodně součástí našich životů a je pravdou, že někdy hraničí i s nepříjemnými pocity, zvláště pokud byl jejich součástí úraz.


Úrazové pojištění a trvalé následky

Úrazové pojištění není rozhodně třeba nijak představovat, dá se říci, že většina lidí má tento druh pojištění uzavřený a od pojišťovny poté čerpá určité částky jako odškodnění vzniklé při úrazu.


Jak je to ale s trvalými následky?

Trvalé následky úrazu je pojem, který se vztahuje k úrazovému pojištění. Bohužel ale není možné zvrátit jeho cestu. Zasáhne totiž velmi hluboko do života a je v podstatě nezvratný. Stává se nedílnou součástí další životní cesty a to právě i přes veškerou léčbu úrazu. Nikdo si trvalé následky nepřeje a ani je nijak nevyhledává, navíc osoba musí mít prokazatelné dlouhodobé následky na zdraví, aby se vůbec stav mohl klasifikovat jako trvalý následek úrazu.

Naštěstí v současné době chudé trvalé následky úrazu již nebudou třeba nijak obhajovat. Dokonce snad ani poradce nebude vystavěn takové situaci, že bude muset vysvětlovat, proč nelze vyplatit více, ačkoliv plně chápe, že zdravotní stav je neměnný a bude značně komplikovat další pohyb nebo žití.


Proč by to mohlo jít jinak

Pokud se podíváte na různé pojišťovny a srovnáte jejich progrese, tak můžete zjistit, že jsou odlišné. Právě mnohdy škodná událost prověří, jaká je kvalita pojištění. Pokud dojde k trvalým následkům úrazu, tak pojišťovna na základě oznámení a potvrzení lékaře zhodnotí a vyplatí plnění ve výši procentuálního podílu. Ten se vypočítává ze sjednané částky, která má stanovenou hranici pro trvalé následky. Poškozený získá poté tolik procent odškodnění, kolika procentům bude odpovídat tělesné poškození. Na tyto výpočty a propočty existují tabulky. Je ale pravdou, že pokud by progrese byla pevně stanovena 800 % nebo 1 000 %, tak by to bylo výhodnější, nicméně ještě ne všechny pojišťovny mají tak vysokou progresi.

Trvalé následky mohou změnit celý život, rozhodně dobrý výpočet nemůže zvrátit celou nepříjemnou až skličující situaci, ale na druhou stranu může alespoň trochu pomoci poškozenému nebo jeho rodině.

V případě pomoci s nastavením produktů na finančním trhu se na mě neváhejte obrátit.