Pojišťovat povinně, či nepojišťovat rychlá elektrokola?

Pojišťovat povinně, či nepojišťovat rychlá elektrokola?
Publikováno 30.05.2022

Otázka, zda se budou povinně pojišťovat v České republice také rychlá elektrokola, není ještě definitivně dořešena. V zahraničí tato povinnost ale platí.


Pojišťovat povinně, či nepojišťovat rychlá elektrokola?

 

Otázkou, zda by se povinné pojištění vozidel mělo týkat také elektrokol, se zabývala Evropská komise. Nejprve rozhodla o tom, že vše, co je bráno za vozidlo dle Nařízení EU 168/2013, bude spadat pod povinnost MTPL. Navíc by se k nim připojila také vozítka, která jsou brána jako riziková. K těm patří především segway či elektrokoloběžky.

  • Legislativní proces byl uzavřen s tím, že vozidlem spadajícím pod povinnost MTPL není takové vozidlo, kde je motor jen pomocným prvkem.
  • Tím pádem elektrokola z povinnosti MTPL vypadla.

To ale zdaleka ještě nebyl definitivní konec v rozhodování a došlo k dalšímu posunu a změně přístupu. Jiný úhel pohledu, kterým byla především rychlost a hmotnost vozidel, způsobil následné změny. Veškerá vozidla s rychlostí nad 25 km/h či s provozní hmotností nad 25 kg a rychlostí nad 14 km/h budou spadat do povinnosti pojištění.

  • Dalším kritériem byl způsob užití vozidla ve chvíli, kdy došlo ke způsobení škody.
  • Jestliže plnilo funkci pracovního stroje, pak není případná škoda likvidní z MTPL.

Tím však vzniká tak trochu chaos.


V zahraničí je pojištění povinné

 

Většina členských států EU se rozhodla, že budou rychlá elektrokola nadále registrovat a pojišťovat jako mopedy. Elektrokola pod 25 km/h jsou nadále brána jako běžná kola a případné škody mohou být kryty z pojištění běžné občanské odpovědnosti. Je třeba ale dodat, že toto pojištění má v západních členských státech většina občanů. Na rozdíl od občanů České republiky.

  • Připravovaná národní legislativa nabízí v podstatě dvě možnosti řešení:

a)     buď se držet stávajícího principu a rychlá kola registrovat a povinně pojišťovat na MTPL

b)     nebo je dle definice dané MID z MTPL vyloučit

V druhém případě by ale mohl nastat problém v zahraničí. Většina členských států bude vyžadovat splnění povinnosti MTPL pro rychlá elektrokola. Proto bude nutné se pojistit při cestě s elektrokoly do zahraničí. Definitivní rozhodnutí se dozvíme v blízké budoucnosti. Nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla by měl být účinný nejpozději k 1. lednu 2024.

 

V případě pomoci se mě neváhejte obrátit.